Tra cứu tiến độ hồ sơ
TRA CỨU
* Nhập số biên nhận mà Ông (bà) nhận được từ hệ thống hoặc từ cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công.
Cổng Dịch vụ công trực tuyến
THÀNH PHỐ TUY HÒA
Nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" qua mạng, cho phép tiếp nhận, bổ sung, tra cứu tiến độ xử lý Hồ sơ một cửa.
Đúng hẹn