Hướng dẫn
  • Tra cứu thủ tục hành chính
  • Đăng ký thủ tục hành chính
  • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
  • Tra cứu qua sms
Hướng dẫn Tra cứu thủ tục hành chính

 HƯỚNG DẪN TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

  • Trên trang chủ, cá nhân/ tổ chức chọn “Tra cứu thủ tục” 
  • Trên trang “Tra cứu thủ tục”, cá nhân/ tổ chức nhập hoặc chọn một trong những thông tin của thủ tục cần tìm kiếm: từ khóa; Cơ quan thực hiện; Chọn lĩnh vực cấp thành phố hoặc cấp xã, phường “Tra cứu” để hệ thống thực hiện việc tìm kiếm thông tin.

  • Trường hợp kết quả tìm kiếm đã đáp ứng được nhu cầu, cá nhân/tổ chức chọn “Xem” để xem thông tin chi tiết của thủ tục hành chính.
  • Trường hợp kết quả tìm kiếm chưa đáp ứng được nhu cầu, cá nhân/ tổ chức có thể lựa chọn tìm kiếm lại.